Välkommen till SG Semantor

Hem

Välkommen

Jag heter Suzanne Gieser och erbjuder psykoterapi, handledning, relationsterapi, filosofisk rådgivning, coaching, konfliktlösning, ledarskapsstöd, organisationsutveckling och inspirerande föreläsningar och workshops. Mitt förhållningssätt är integrativt och bygger på ickedualistiskt, relationellt perspektiv.

Mitt företag SG Semantor har funnits sedan 1990 (tidigare under namnet Firma Suzanne Gieser). Företaget har sysslat med utbildning, forskning fackgranskningsarbeten, översättningar, författarverksamhet samt på senare år även med konsultation, coaching och psykoterapi.