Relationsterapi

Imago Relationsterapi: ny form av parterapi och familjerådgivning

Imago relations- och parterapi

Imago relations och parterapi är en ny metod för att upprätta en fungerande dialog mellan dig och din partner. Imago sätter relationen i fokus och omfattar ett grundläggande relationellt perspektiv på människan.

Imago erbjuder fokuserade samtal kring att ge och ta emot, kärleksfulla handlingar, frustrationer, uppskattning, sex och lust, föräldrar-barn relationen, förlåtelse, avsked, förlust och sorgearbete.

Imago hjälper er att

  • Kommunicera utan att hamna i anklagelser och kritik
  • Identifiera er ”kärnscen” (återkommande mönster för konflikt) och lösa upp den.
  • Fördjupa förhållandet och förstå varför ni sökte er till varandra
  • Återfinna kontakten och glöden i förhållandet

Är ni några stycken som vill utforska relationer i gruppformat? Anmäl intresse här: Maila mig

Ett Imagoarbete omfattar normalt minst 10 gånger, 1-2 timmars arbetspass åt gången.

För mer information gå in på Imago International och Svenska Imagoföreningen

Sex och lust

I Imago relationsterapi arbetar vi utifrån de senaste rönen om hur vårt sexliv fungerar. Till exempel vet man idag att passion och trygghet är två behov som ofta kommer i konflikt med varandra, något som Jette Simon tar upp i sin nya bok ”Imago — kärlekens terapi”, Pat Love i sin bok ”Hot Monogamy” och nu senast Malena Ivarsson i sin bok ”Lust”. Utifrån denna kunskap kan man på ett mer realistiskt och konstruktivt sätt arbeta med att bevara lusten i förhållandet.

Seminarier och Workshops: utveckla din relationskunskap!

I Imago relationsterapi arbetar vi utifrån de senaste rönen om hur vårt sexliv fungerar. Till exempel vet man idag att passion och trygghet är två behov som ofta kommer i konflikt med varandra, något som Jette Simon tar upp i sin nya bok ”Imago — kärlekens terapi”, Pat Love i sin bok ”Hot Monogamy” och nu senast Malena Ivarsson i sin bok ”Lust”. Utifrån denna kunskap kan man på ett mer realistiskt och konstruktivt sätt arbeta med att bevara lusten i förhållandet. Vi erbjuder seminarier, workshops och intensivhelger med olika teman som rör relationer.

På ett parseminarium

går man med sin partner och träffas med andra par under en helg för att utforska sitt förhållande. Parseminariet är obligatoriskt för alla som vill utbilda sig till Imago relationsterapeuter och ges av certifierade Imago Workshop presenters (godkända av Imago International).

På en föräldrakurs

kan alla som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper om föräldrarskapet utforska hur vår identitet som föräldrar byggs upp under vår egen barndom och hur vi kan bli bättre föräldrar genom att växa som människor.

På en singelkurs

får du redskap att förstå hur din bakgrund format dina nuvarande val och verktyg som hjälper dig att växa som person och i dina relationer. Samtliga seminarier innehåller grunderna för Imagos filosofi, övningar individuellt och i grupp samt demonstrationer av kommunikationstekniker och dialogprocesser. Deltagarna får redskap och manualer för att fördjupa dialogen i relationer, hantera frustrationer, ge och få uppskattning, uttrycka djupa känslor, behov och upplevelser, återfinna glömda eller gömda resurser.

Generationsdialogen

Denna dialog är för mödrar/fäder och vuxna döttrar/söner som har modet att på ett tryggt sätt bearbeta sitt förhållande på ett äkta, ömsesidigt tillfredsställande sätt. Genom guidade strukturerade dialoger som stöder empatiskt lyssnande blir föräldra- / barnparet medvetna om samspelsdynamiken i den egna familjen. Generationsarbetet avslöjar också unika resurser som finns i varje familj, vilket är en källa till styrka. Generationsarbete är fredsarbete inom din egen familj. Läkandet av repetitiva familjeteman påverkar inte bara ditt förhållande med din egen förälder eller dina vuxna barn, utan främjar också din individuella växt. Sålunda öppnar generationsarbetet din fulla potential och underlättar ett självständigt liv genom vilket du kan hitta din egen väg i dina relationer.

För aktuella parseminarier gå in på Svenska Imagoföreningens hemsida:

www.imagoforeningen.se

Mer om Imago

Imago har utvecklats av psykologerna och det äkta paret Harville Hendrix och Helen Hunt i USA. Metoden bygger på en integration av beteendevetenskapliga kunskaper såvål psykodynamisk som kognitiv, samt även senaste hjärnforskningen kring emotioner och anknytning. De centrala delarna i metoden går även att tillämpa i organisationssammanhang och konfliktlösning.

Centralt för metoden är den styrda dialogen där man genom spegling, validering och empati får arbeta igenom problem på ett tryggt sätt. Vi arbetar också med visualisering och att vara i nuet (mindfulness).Imago bygger på en integration av beteendevetenskaplig kunskap bl.a. psykodynamisk och kognitiv psykologi men även systemisk, kommunikationsteoretisk, objektsrelationsteoretisk och relationell psykologi samt de senaste neuropsykologiska rönen om våra emotioner och anknytningsmönster. Imago relationsterapi har mycket gemensamt med EFT (Emotionally Focused Therapy for Couples, Känslomässigt Inriktad Parterap).

Imago betyder bild. Det är den bild vi alla bär med oss av den ideala partnern, en bild som bygger på våra tidiga erfarenheter av relationer till viktiga personer i våra liv. Vår Imago består av både positiva och negativa erfarenheter och innehåller sådant som vi ännu är i behov av att reparera. Den partner vi söker är också den som vi vill ska läka våra sår. Så länge vi är omedvetna om det är risken stor att vi istället återskapar de sårande erfarenheterna med vår partner. Med hjälp av en medveten dialog kan båda parter få en chans att växa och utvecklas som människor.

Utbildning till certifierad Imagoterapeut

Numera kan man utbilda sig till certifierad Imagoterapeut i Sverige. Utbildningen vänder sig till legitimerande psykoterapeuter, psykologer, psykoanalytiker och psykiatriker. Det finns också möjlighet att gå utbildningen om man har annan bakgrund, men man blir då inte certifierad Imagoterapeut utan certifierad Imagocoach/educator. Man kan dock ha stor glädje av utbildningen som ett pedagogiskt verktyg och ett konfliktlösningsinstrument.

För mer information gå in på Svenska Imagoföreningens hemsida:

www.imagoforeningen.se

Litteratur

På svenska

Harville Hendrix och Helen Hunt, Istället för skilsmässa (Natur och Kultur, 2009)
 och Tag vara på den kärlek du finner (Lind & co, 2010)

Simon, Jette Sinkjær, Imago: Kärlekens terapi (Vattumannen förlag, 2007)

Perel, Esther: Vill ha dig (Natur&Kultur, 2007)

Ivarsson, Malena: Lust (Icaförlaget, 2008)

På engelska

Betchen, Stephen J., Intrusive Partners- Elusive Mates. New York: Routledge, 2005.

Bowlby, John, A Secure Base. Basic Books, 1998.

Fisher, Helen E., Anatomy of Love: The Natural History of Monogamy, Adultery, and Divorce. New York: W.W. Norton and Company, 1992.

Fisher, Helen E., Why We Love: The Nature and Chemistry of Romantic Love. Henry Holt & Company, LLC, 2004.

Gilligan, Stephen, The Courage to Love. New York: Norton, 1997.

Hendrix, Harville and Hellen LaKelly Hunt, M.A., Giving the Love That Heals: A Guide For Parents. New York, NY: Simon Schuster, 1999 och Receiving Love: Transform Your Relationship by Letting Yourself Be Loved. New York: Simon Schuster, 2004.

Johnson, Sue & Greenberg, L.S.,(1988). Emotionally Focused Therapy for Couples. New York: Guilford Press.

Johnson, S.M. (2004). The Practice of Emotionally Focused Marital Therapy: Creating Connection. New York: Bruner / Routledge. – Second Edition of 1996 book.

Johnson, S.M. (April 8 2008) Hold Me Tight: Seven Conversations for a Lifetime of Love. New York: Little Brown

Love, Patricia,The Emotional Incest Syndrome. New York: Bantam Books, 1990.

Hot Monogamy: Essential Steps to more Passionate, Intimate Lovemaking. A Dutton Book, 1994.

Siegel, Daniel J., The Developing Mind: Toward a Neurobiology of Interpersonal Experience. New York: The Guilford Press, 1999 och Parenting from the Inside Out. New York: Penguin Putnam,2003.