Terapi, konsultation och organisation

Att arbeta med relationer

Jag tar emot enskilda för samtal och personlig utveckling och par som vill arbeta med sin relation, även andra mindre konstellationer som vill satsa på relationsutveckling (t.ex. familjer och arbetskollegor).

Jag arbetar med organisationer med konflikthantering, teamutveckling och kreativitet.

Vad skiljer terapi från coachning?

Eftersom jag både arbetar med terapi och coachning kan det vara på sin plats att här klargöra skillnaden. I ett terapeutiskt arbete förbinder man sig till en längre, regelbunden kontakt för att arbeta på djupet med att klargöra vad som ligger bakom vissa känslomässiga och beteendemässiga mönster.

I personlig vägledning kan det räcka med att man träffas en eller ett par gånger för ett mycket fokuserat arbete kring en viss fråga, till exempel karriärval, byte av yrke, utveckling av nya kompetensområden, målbilder, problem med relationer på arbetsplatsen o.s.v. Sedan kanske man gör en uppföljning efter tre månader. Man är friare att lägga upp kontakten med sin coach efter eget behov.