Publikationer

Böcker

Den innersta kärnan. Djuppsykologi och kvantfysik: Wofgang Paulis dialog med C .G. Jung (Uppsala, 1995). Doktorsavhandling i idé- och lärdomshistoria, framlagd vid Uppsala Universitet.

Beställ boken som PDF här för 300 kronor!

The Innermost Kernel. Depth Psychology and Quantum Physics. Wolfgang Pauli’s Dialogue with C.G. Jung (Springer, 2005), 378 s.

Beställ boken här!

Psykoterapins Pionjärer i Sverige, 2009 på Proprius förlag. Beställ boken här! 

Böcker jag redigerat

Essäer/artiklar

Jung, Pauli and the Symbolic Nature of Reality (2014) i Fuchs, C.A. & Atmanspacher, H. (2014). The Pauli-Jung Conjecture and Its Impact Today [Elektronisk resurs]. Andrews UK Limited.

Gieser, S. (2013). From Copenhagen to the consulting room: Pauli and Jung in Copenhagen. Journal of Analytical Psychology, 59(2), 165–173. https://doi.org/10.1111/1468-5922.12066

”Jungintroduktören Ivar Alm”, Coniunctio 2009: årsbok för analytisk psykologi och kultur.

”Jung i Sverige”, Coniunctio 2008: årsbok för analytisk psykologi och kultur.

”Cynisk ateist blir mystiker: fysikern Wolfgang Paulis gudsbild”, Coniunctio, årg. 6, nr 2 (2005).

”Wolfgang Paulis syn på verkligheten”, Avartuva Ajatus (Espo, 1999)

”Det kvinnliga i vetenskapen”, Hertha, 1 (1997).

”Att skapa eller minnas — ett genmälde på Nolls kryptomnesiteori” , Bildterapi, nr. 1-2, årg. 14 (1996) s. 21-23.

”Philosophy and Modern Physics in Sweden: C.W. Oseen, Oskar Klein and the Intellectual Traditions of Uppsala and Lund, 1920-40” i Centre on the Periphery: Historical Aspects of 20th century Swedish Physics, ed. Svante Lindquist, Science History Publications, 1993, 24-41.

Artikel i Bra Böckers Nationalencyklopedi, ”Jung, C.G.”, hösten 1992.

Recension av K.V. Laurikainens bok ”Beyond the Atom” (1988) i Lychnos 1989, s.365

Förord

C.G Jung, Psykets dynamik och struktur (Stockholm, 1994)

Verena Kast: Far och dotter, mor och son (Stockholm, 1996)

Verena Kast: Glädje, inspiration, hopp (Stockholm, 1997)

Robert H. Hopcke, Slump och synkronicitet (Stockholm, 1998)

C.G Jung, Psykologi och alkemi (Stockholm, 1999).