Min forskning

Tyngdpunkten i min forskning har legat i psykoterapins historia. I det sammanhanget har jag specialiserat mig på mottangandet, spridandet och professionaliserandet av dessa idéer. Jag arbetar mycket med utgångspunkt från primärkällor såsom brevväxlingar, personarkiv och föreningsarkiv.

Jag har bl a intresserat mig för

  • Fysikerns och nobelpristagaren Wolfgang Paulis (1900-1958) intresse för C.G. Jungs analytiska psykologi.
  • Receptionen av psykodynamisk psykologi i Sverige samt professionaliseringen av psykoterapin
  • Kreativa historiska miljöer och epoker som främjar utvecklingen av nya idéer.