Föreläsningar och kurser

Föreläsning i Toronto arrangerad av Philemon stiftelsen 2009 om den svenske introduktören av djuppsykologi i Sverige Poul Bjerre och hans samarbete med CG Jung.

Jag har mångårig erfarenhet av undervisning på högskolenivå. Jag föreläser också i andra sammanhang inom mina kompetensområden, och håller kurser och workshops såsom konflikthantering, effektiv kommunikation, psykoterapins historia och teoribildning, det symboliska perspektivet, relationsproblem m.m.

För aktuella offentliga föreläsningar se under fliken kalendarium.