Tidigare

Exempel på föreläsningar, workshops och seminarier

CG Jungs röda bok

Imago — Kärlekens terapi

Psykoterapins pionjärer i Sverige

Att leva i mellanrummet: CG Jungs teori om symbolernas funktion