Föreläsningar och kurser

Jag har mångårig erfarenhet av undervisning på högskolenivå. Jag föreläser också i andra sammanhang inom mina kompetensområden, och håller kurser och workshops.

Jag föreläser bl a om:

Konflikthantering

Stress och stresshantering

Trauma, PTSD och komplex PTSD

Effektiv kommunikation

Psykoterapins historia och teoribildning

Vetenskapsteori och metod för psykoterapeuter

Relationskunskap

Etik för psykoterapeuter

Det symboliska perspektivet

C.G. Jungs teorier och metoder

 

För aktuella offentliga föreläsningar se under fliken aktuellt.