Om mig

Jag heter Suzanne Gieser, är fil dr, leg psykoterapeut och handledare. Jag arbetar med psykisk ohälsa, personlig utveckling och konflikthantering, med enskilda, par, familjer och grupper.

Jag arbetar även med utbildning, kurser och med att skriva böcker, samt forska.

Mina språk

Jag kan arbeta med klienter/kunder på svenska och engelska. Jag förstår tyska och franska.

Patientsäkerhet

Jag är medlem i Akademikerförbundet SSR och har via dem ansvars- och patientförsäkring

Jag är medlem i RPC

Jag är mån om kvalitetssäkring, och här kan ladda ned en blankett där du kan rapportera om du har klagomål på verksamheten och skicka in den.

Mina utbildningar

2021 MI, motiverande samtal

2016 EMDR steg 1+2

2016 utbildning i Enactive Trauma Therapy (Ellert Nijenhuis)

Handledar och lärarutbildning i psykoterapi vid Linköpings universitet

Leg psykoterapeut vid Linköpings universitet

Grundläggande psykoterapeututbildning vid S:t Lukas utbildningsinstitut, Stockholm.

Certifierad relationsterapeut enligt Imagometoden.

Utbildad inom IFS (Internal Family Systems)

Utbildad i Life span integration

Ackrediterad Insights konsult

Utbildad i konflikthanteringsverktyget Mytodrama.

Fil dr i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet med fokus på psykoterapins historia.

Akademiska betyg i kulturvetenskap och religionshistoria.